Tu óptica en Barcelona

Salut visual

Hipermetropía

Què és l'hipermetropía?

L'hipermetropía es un defecte refractiu en el qual les imatgs dels objectes procedents de l'infinit óptic (més de 5 metres) es formen darrere de la retina i no exactament sobre ella.

 

Símptomes

 • Dificultat per a la lectura o escritura
 • Impossibilitat de mantenir una visió clara a curtes distàncies
 • Cansament ocular
 • Fatiga general després de realitzar tasques en visió propera
 • Impossibilitat de concentració
 • Mals de cap freqüents
 • Sensibilitat a la llum
 • Li ploren els ulls
 • Apropament del text
 • Irritabilitat i nerviosisme després d'un esforç visual
 • Enrogiment, picor i/o coïssor d'ulls
 • Un nen hipermétrope asimila millor el que li diuen que el que té que llegir i prefereix jocs a l'aire lliure


 

Correcció

En un ull hipermétrope, les imatges es formen darrere de la retina i per corregir-ho tenim que col·locar davant de l'ull, una lent que ens porti a la retina aquesta imatge. I aixó ho fa una lent positiva o convergent.

Com hem dit, amb l'ull en repos, l'hipermétrope forma la imatge d'un punt de l'infinit en la retina. Si el cristal·lí augmentara la seva potència (el qual pot fer mitjançant l'acomodació, que permet enfocar de prop variant l'amplada i per tant la seva potència), la imatge es formaria més a prop de la retina o fins i tot en ella mateixa.

Por tant, podem dir que un ull hipermétrope pot veure nítidament de lluny a costa, aixó si, d'un esforç acomodatiu extra. Si disponem de molta acomodació (com en el cas d'un nen per exemple) i la quantitat d'hipermetropía no es molt gran, aquest esforç ni tan sols el notaríem. Si la quantitat d'hipermetropía es gran i l'acomodació de que disponem també es molta, veríem bé, peró apareixeríen molèsties astenópiques, es a dir, cansament ocular, mals de cap, irritacions oculares, etc. I si no disponem ja de molta acomodació (que disminueix amb l'edat), senzillament no veríem bé.

Pero aixó no es tot. Per a veure d'a prop es precís posar en marxa l'acomodació i per tant realitzar un esforç. Si, a més som hipermétrops, l'esforç será encara major; per a enfocar d'a prop i per a compensar l'hipermetropía. Es per aixó pel que les molèsties d'un hipermétrop apareixen abans d'a prop que de lluny.

 

Causes

Per qué pot formar-se la imatge abans de la retina, y no en el seu lloc?

Hi ha moltes causes. Les més habituals poden ser: Una falta de longitud de l'ull, o una falta de potència dels mitjans transparents del mateix degut, per exemple a un canvi a la curvatura de la córnea, o a un canvi en l'índex de refracció d'algun d'ells que podría estar causat per algún trastorn metabólic.

En general, un ull sa i normal presenta una lleugera hipermetropía denominada hipermetropía fisiológica, que ni molesta ni demanda correcció.

En la infantesa habitualment existeix hipermetropía (l'ull és peit i està creixent), que es va reduint amb el pas del temps al crèixer l'ull, fins a estabilitzar-se aproximadament als set o vuit anys.

El tractament i correcció de l'hipermetropía es relativament complex i dependrà de molts factors, com són l'agudesa visual, la presència de símptomes astenópics, el tipus d'ocupació, l'edat, la presència d'estrabisme, o fins i tot l'aparició de símptomes més generals, com cefalees, desgana al treball, cansament precoç al començar, picor, etc.

 

Com en qualsevol cas, un examen visual periódic a càrrec d'un professional apropiat es fa absolutament imprescindible des d'una edat primerenca.