Tu óptica en Barcelona

Salut visual

L'óptic-optometrista

L'actual Optometría s'origina a Amèrica del Nord. Desenvolupada per Óptics-Optometristes. Té la triple versant de prevenir, detectar i solucionar problemes visuals. El seu objectiu final es aconseguir el màxim rendiment visual amb la mínima fatiga. Per aixó, estudia, a més de l'estat refractiu dels ulls, aspectes que hagin pogut influir d'alguna manera en el desenvolupament i aprenentatge visual, possibles disfuncions binoculars, hàbits en quant a postura i distància de lectura, entorn o medi ambient: il·luminació, mobiliari, colors, etcètera. L'optometría dona especial atenció al funcionament del sistema visual a curtes distàncies (lectura,escriptura, treballs de precissió, videoterminals...), per ser aquí on s'originen la majoria de les disfuncions visuals.

L'Óptica-Optometría s'ocupa, no només dels camps de la llum i la visió, sino també de la seva mutua relació i interacció amb l'organisme. Els termes visió i ulls guarden una estreta relació entre si, peró no signifiquen el mateix. Els ulls son els órgans de recepció d'estímuls visuals i veiem a través d'aquests, peró només comprenem i aprenem a través de la visió, que es un procés multisensorial, perceptiu i cognoscitiu. En altres paraules, la visió es la capacitat per a processar la informació de l'entorn, obtenir un significat i comprendre el que es veu a través dels ulls.

L'Óptica-Optometría és una professió lliure, sanitaria -NO MÉDICA- i independent a la assistència primària, i es la ciència que estudia el complex sistema visual amb l'objectiu d'obtenir de la visió la màxima eficacia. Tracta d'obtenir el màxim rendiment visual amb el mínim gast energètic. Per aconseguir-ho, l'Optometría recorreix a diverses àrees del coneixement: anatomía, biología, neurología, farmacología, patología, fisiología, psicología, ergonomía, etcètera; peró de forma preferent a una part de la física que més ha influit en el desenvolupament de la humanitat: l'Óptica.