Tu óptica en Barcelona

Salut visual

Astigmatisme

Què és l'Astigmatisme?

L'astigmatisme és una condició refractiva del nostre sistema visual en la que la focalització es produeix en plans diferents.

Un ull miop o un hipermétrop tenen el seu defecte de refracció per igual, en tots els eixos de l'ull. L'ull astigmátic no, ve diferent segons la orientació, per tant veurá mal tant de lluny com d'a prop.

El responsable més habitual del defecte astigmátic és la córnea. En un ull que sea miop o hipermétrop, la córnea és esférica (com mitja pilota de futbol). En un ull astigmátic, la córnea será aplanada, tórica (como mitja pilota de rugby).

Més del 90% dels ulls tenen un lleuger component astigmátic, que en la majoría de las ocasions no necessita correcció.

L'astigmatisme pot presentar-se com un defecte aïllat, no obstant, en la majoría dels casos, es troba combinat amb la miopía o hipermetropía.


Símptomes

  • Molèsties en la nuca
  • Mala agudesa visual de lluny
  • Picor, coïssor y/o enrojiment dels ulls
  • Vicis posturals
  • Mals de cap a nuca y front
  • Problemes per al canvi de visió prop/lluny
  • Sensació de sorra


La simptomatologia pot variar i de fet varia depenent del tipus d'astigmatisme. Tots dos meridians principals poden ser miops, o tots dos hipermétrops, o fins i tot un miop i un altre hipermétrop, per el que els símptomes canvien bastant d'uns a altres. Podem dir que als astigmatismes miópics i hipermetrópics se'ls pot aplicar els mateixos símptomes que a la miopía o a l'hipermetropía.

 

Correcció

La correcció de l'astigmatisme s'efectúa amb una lent tórica (astigmàtica) de signe algebraic oposat, per així anul·lar la toricitat de l'ull.

En general els astigmatismes petits només es corrigeixen en funció dels símptomes que presenten. Es a dir: si l'agudesa visual es bona, i no n'hi ha molèsties d'altrr tipus, no es fa necessària la correcció. Peró, llógicament, si no hi ha bona visió o es produeix cansament ocular, cefalees o molèsties d'altre tipus, es fa imprescindible una correcció.

Hem de resenyar també que els astigmatismes corregits per primer cop solen produÏr lleugeres molèstias inicials, del tipus de sentir petits vertigens momentanis, veure els objectes nítids pero deformats en alguna direcció, etc. El cervell ha d'habituar-se a la nova imatge rebuda, i necessita d'un temps per aixó (major quant major sigui el grau de l'astigmatisme). Aquestes molèsties desapareixen, llógicament, al cap d'uns díes d'us de la correcció.

 

Com a qualsevol cas, un examen visual periódic a càrrec d'un professional apropiat es fa absolutament imprescindible des d'una edat primerenca.