Tu óptica en Barcelona

Salut visual

Quan revisar la vista?

Li recordem les indicacions de revisions regulars segon edats:

0-5 ANYS. El desenvolupament integral del nen depen del desenvolupament de la seva visió. La visió està experimentant canvis durant tota la vida i per aixó, ha de revisar-se anualment des del naixement.

5-6 ANYS. En aquesta edat es molt important un examen a profunditat que valori, a més de l'agudesa visual, si la seva visió està preparada per afrontar l'escolarització amb éxit (més del 80% del que el nen aprén entra pels ulls).

6-20 ANYS. En l'época escolar universitària, la visió soporta un intens esforç. Convé fer controls preventius al iniciar i finalitzar cada curs.

20-40 ANYS. Si al finalitzar l'etapa escolar-universitària no té defectes visuals pot espaciar els controls preventius cada 2 anys.

Després dels 40, la capacitat visual decreix i les patologíes oculars augmenten. Es recomanen de nou visites anuals.

 

Aquestes recomanacions han estat fetes per la CAMPANYA DE PROTECCIÓ OCULAR, Entitat d'Utilitat Pública que es dedica a vetllar per la salut visual de tots nosaltres.